CUỘC SỐNG LÀ MỘT HÀNH TRÌNH ĐẦY SẮC MÀU VÀ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU

- Chúng tôi  luôn mang đến cho quý  khách  hàng những dịch  vụ du lịch trọn gói  với chất lượng và giá ưu đãi nhất

- Chúng tôi luôn phục  vụ khách hàng tận tâm, chu đáo bằng sự chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ tốt nhất

- Hãy tin tưởng ,đồng hành cùng chúng tôi và cùng nhau khám phá và chinh phục mọi nẻo đường

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi luôn cháy hết mình cùng đam mê và sứ mệnh:
 
- Trách nhiệm và chất lượng sản phẩm : Chúng tôi  luôn tự  hàovề đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, giỏi chuyên môn, và đặc biệt có niềm đam mê cháy bỏng về du lịch. Mỗi thành viên của Chúng tôi  luôn nỗ  lực không ngừng để làm hài  lòng Quý khách  bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch tốt nhất. Đặc biệt, chúng tôi luôn lắng nghe  những lời khen cũng  như  những mối  quan tâm của khách là nền tảng  để chúng tôi  không ngừng  cải thiện và nâng  cao chất  lượng sản phẩm.
 
- Tận hưởng và khám phá:Chúng tôi  luôn đồng  hành và  mang đến cho Quý  khách  những chuyến  phiêu lưu thú vị, đầy màu sắc bí ẩn. Đến với Chúng tôi   đảm bảo rằng Quý khách  sẽ được trải nghiệm những  kỷ niệm khó quên trong  những  chuyến đi khám phá vẻ đẹp thế giới. Hãy tận hưởng cùng chúng tôi những giây phút tươi vui ấy.

Chúng tôi luôn cháy hết mình cùng đam mê và sứ mệnh:

- Trách nhiệm và chất lượng sản phẩm : Chúng tôi  luôn tự  hàovề đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, giỏi chuyên môn, và đặc biệt có niềm đam mê cháy bỏng về du lịch. Mỗi thành viên của Chúng tôi  luôn nỗ  lực không ngừng để làm hài  lòng Quý khách  bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch tốt nhất. Đặc biệt, chúng tôi luôn lắng nghe  những lời khen cũng  như  những mối  quan tâm của khách là nền tảng  để chúng tôi  không ngừng  cải thiện và nâng  cao chất  lượng sản phẩm.

- Tận hưởng và khám phá:Chúng tôi  luôn đồng  hành và  mang đến cho Quý  khách  những chuyến  phiêu lưu thú vị, đầy màu sắc bí ẩn. Đến với Chúng tôi   đảm bảo rằng Quý khách  sẽ được trải nghiệm những  kỷ niệm khó quên trong  những  chuyến đi khám phá vẻ đẹp thế giới. Hãy tận hưởng cùng chúng tôi những giây phút tươi vui ấy.

Chúng tôi luôn cháy hết mình cùng đam mê và sứ mệnh:

- Trách nhiệm và chất lượng sản phẩm : Chúng tôi  luôn tự  hàovề đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, giỏi chuyên môn, và đặc biệt có niềm đam mê cháy bỏng về du lịch. Mỗi thành viên của Chúng tôi  luôn nỗ  lực không ngừng để làm hài  lòng Quý khách  bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch tốt nhất. Đặc biệt, chúng tôi luôn lắng nghe  những lời khen cũng  như  những mối  quan tâm của khách là nền tảng  để chúng tôi  không ngừng  cải thiện và nâng  cao chất  lượng sản phẩm.

- Tận hưởng và khám phá:Chúng tôi  luôn đồng  hành và  mang đến cho Quý  khách  những chuyến  phiêu lưu thú vị, đầy màu sắc bí ẩn. Đến với Chúng tôi   đảm bảo rằng Quý khách  sẽ được trải nghiệm những  kỷ niệm khó quên trong  những  chuyến đi khám phá vẻ đẹp thế giới. Hãy tận hưởng cùng chúng tôi những giây phút tươi vui ấy.

HIỂU THÊM VỀ CHÚNG TÔI

Đây là  một điều  kiện khi đi du lịch vào  các kỳ ngỉ  mà  tất cả các du khách khi sử dụng dịch vụ du lịch trọn gói đều được bảo hiểm du lịch thỏa  đáng  trước khi khởi hành.
Bảo hiểm  này phải bao gồm chi phí bồi  thường  cho  tai  nạn  cá nhân và các chi  phí y tế, sơ  tán và hồi hương, mất  hành lý và  hủy dịch vụ đều  chỉnh giảm  dịchvụ. Chi tiết về bảo  hiểm du  lịch của  bạn phải  được cung  cấp cho chúng tôi tại thời  điêm đặt phòng. Nếu bạn không  cung  cấp thông  tin bảo  hiểm được  yêu  cầu  trước khi đi du lịch cũng như  khi  đến Châu  Á trong quá  trình đăng  ký, chúng  tôi sẽ  bảo lưu  quyền và  thực hiện  theo chính  sách  của chúng tôi. Trong  một  số  trường  hợp, công  ty bảo hiểm  du lịch của bạn có  thể không có điều kiện y tế từ trước. Trong trường hợp này, phải ký một khoản tiền bồi thường đã ký kết cho biết rằng  bạn sẽ chịu  trách nhiệm  tài  chính  về  bất  kỳ chi phí  nào liên quan  đến việc  điều trị, tình  trạnh sức  khỏe  đã có từ trước.Chi tiết về bảo  hiểm du  lịch của  bạn phải  được cung  cấp cho chúng tôi tại thời  điêm đặt phòng. Nếu bạn không  cung  cấp thông  tin bảo  hiểm được  yêu  cầu  trước khi đi du lịch cũng như  khi  đến Châu  Á trong quá  trình đăng  ký, chúng  tôi sẽ  bảo lưu  quyền và  thực hiện  theo chính  sách  của chúng tôi. Trong  một  số  trường  hợp, công  ty bảo hiểm  du lịch của bạn có  thể không có điều kiện y tế từ trước.
Trongtrường hợp này, phải ký một khoản tiền bồi thường đã ký kết cho biết rằng  bạn sẽ chịu  trách nhiệm  tài  chính  về  bất  kỳ chi phí  nào liên quan đến việc điều trị, tình trạnh sức khỏe đã có từ trước.

Đây là  một điều  kiện khi đi du lịch vào  các kỳ ngỉ  mà  tất cả các du khách khi sử dụng dịch vụ du lịch trọn gói đều được bảo hiểm du lịch thỏa  đáng  trước khi khởi hành. Bảo hiểm  này phải bao gồm chi phí bồi  thường  cho  tai  nạn  cá nhân và các chi  phí y tế, sơ  tán và hồi hương, mất  hành lý và  hủy dịch vụ đều  chỉnh giảm  dịchvụ. Chi tiết về bảo  hiểm du  lịch của  bạn phải  được cung  cấp cho chúng tôi tại thời  điêm đặt phòng. Nếu bạn không  cung  cấp thông  tin bảo  hiểm được  yêu  cầu  trước khi đi du lịch cũng như  khi  đến Châu  Á trong quá  trình đăng  ký, chúng  tôi sẽ  bảo lưu  quyền và  thực hiện  theo chính  sách  của chúng tôi. Trong  một  số  trường  hợp, công  ty bảo hiểm  du lịch của bạn có  thể không có điều kiện y tế từ trước. Trong trường hợp này, phải ký một khoản tiền bồi thường đã ký kết cho biết rằng  bạn sẽ chịu  trách nhiệm  tài  chính  về  bất  kỳ chi phí  nào liên quan  đến việc  điều trị, tình  trạnh sức  khỏe  đã có từ trước. Chi tiết về bảo  hiểm du  lịch của  bạn phải  được cung  cấp cho chúng tôi tại thời  điêm đặt phòng. Nếu bạn không  cung  cấp thông  tin bảo  hiểm được  yêu  cầu  trước khi đi du lịch cũng như  khi  đến Châu  Á trong quá  trình đăng  ký, chúng  tôi sẽ  bảo lưu  quyền và  thực hiện  theo chính  sách  của chúng tôi. Trong  một  số  trường  hợp, công  ty bảo hiểm  du lịch của bạn có  thể không có điều kiện y tế từ trước. Trongtrường hợp này, phải ký một khoản tiền bồi thường đã ký kết cho biết rằng  bạn sẽ chịu  trách nhiệm  tài  chính  về  bất  kỳ chi phí  nào liên quan đến việc điều trị, tình trạnh sức khỏe đã có từ trước.

Đây là  một điều  kiện khi đi du lịch vào  các kỳ ngỉ  mà  tất cả các du khách khi sử dụng dịch vụ du lịch trọn gói đều được bảo hiểm du lịch thỏa  đáng  trước khi khởi hành. Bảo hiểm  này phải bao gồm chi phí bồi  thường  cho  tai  nạn  cá nhân và các chi  phí y tế, sơ  tán và hồi hương, mất  hành lý và  hủy dịch vụ đều  chỉnh giảm  dịchvụ. Chi tiết về bảo  hiểm du  lịch của  bạn phải  được cung  cấp cho chúng tôi tại thời  điêm đặt phòng. Nếu bạn không  cung  cấp thông  tin bảo  hiểm được  yêu  cầu  trước khi đi du lịch cũng như  khi  đến Châu  Á trong quá  trình đăng  ký, chúng  tôi sẽ  bảo lưu  quyền và  thực hiện  theo chính  sách  của chúng tôi. Trong  một  số  trường  hợp, công  ty bảo hiểm  du lịch của bạn có  thể không có điều kiện y tế từ trước. Trong trường hợp này, phải ký một khoản tiền bồi thường đã ký kết cho biết rằng  bạn sẽ chịu  trách nhiệm  tài  chính  về  bất  kỳ chi phí  nào liên quan  đến việc  điều trị, tình  trạnh sức  khỏe  đã có từ trước. Chi tiết về bảo  hiểm du  lịch của  bạn phải  được cung  cấp cho chúng tôi tại thời  điêm đặt phòng. Nếu bạn không  cung  cấp thông  tin bảo  hiểm được  yêu  cầu  trước khi đi du lịch cũng như  khi  đến Châu  Á trong quá  trình đăng  ký, chúng  tôi sẽ  bảo lưu  quyền và  thực hiện  theo chính  sách  của chúng tôi. Trong  một  số  trường  hợp, công  ty bảo hiểm  du lịch của bạn có  thể không có điều kiện y tế từ trước. Trongtrường hợp này, phải ký một khoản tiền bồi thường đã ký kết cho biết rằng  bạn sẽ chịu  trách nhiệm  tài  chính  về  bất  kỳ chi phí  nào liên quan đến việc điều trị, tình trạnh sức khỏe đã có từ trước.
(+84) 902440357